રવિવાર, 30 મે, 2010

ગરીબી હટાવો


સોરી સાહેબ, ભાષણ લખતી વખતે ભૂલથી મેં ‘ગરીબી હટાઓ’ની જગ્યાએ ‘ગરીબો હટાઓ’ લખી નાખ્યું હતું.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો