સોમવાર, 24 મે, 2010

Gujarati Joke Part - 32

પોતે કેવો સચોટ નિશાનબાજ છે તે પોતાના પુત્રને દેખાડવા માટે એક શિકારી તેના પુત્ર ને લઇને શિકાર કરવા જંગલ તરફ ગયા.
પુત્રને જંગલમાં લઇ જઇ ને, જમીન પર બેઠેલા બતક પર નિશાન તાકીને શિકારીએ બંધૂક ચલાવી. પણ બતક નિશાન ચૂકવીને ઊડી ગયું.
જરા પણ થડક્યા વિના શિકારીએ તેના દિકરાને કહ્યુ, "જો બેટા, દુનિયાની આઠમી અજાયબી હવે તું જોઇ રહ્યો છે – મરેલું બતક કેટલું સરસ રીતે ઊડી રહ્યું છે !!!"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા - અરે બંતા, કોઈ આવ્યું છે, તે સ્વિમિંગ પુલ માટે ફાળો ઉઘરાવી રહ્યા છે.
બંતા - એમને એક ગ્લાસ ફરીને પાણી આપી


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા - કાચમાં પોતાનો ચહેરો જોઈને - યાર બંતા, આ કાચમાં જે માણસ છે, તેને મેં ક્યાંક જોયો છે.
બંતા - (કાચમાં ચહેરો જોઈને) અરે, મૂર્ખ આ હુ જ છુ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો