રવિવાર, 30 મે, 2010

Gujarati Joke Part - 35

સંતા- તે ભાખડા ડેમ વિશે સાંભળ્યું છે ?
બંતા- હા, સાંભળ્યું છે.
સંતા- તે મારા બાપુજીએ ખોદયો હતો.
બંતા - તે મૃત સાગર વિશે સાંભળ્યું છે.
સંતા- હા, સાંભળ્યું છે.
બંતા- તેને તો મારા બાપુજીએ માર્યો હતો.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

કોઈએ બાપુને કહ્યું : 'બાપુ, તમારો કૂતરો બાકી કેવું પડે. સિંહ જેવો લાગે છે.'
બાપુ : 'અરે ડફોળ, તારો સગો ઈ સિંહ જ છે. પણ ખાધાપીધા વગર્યનો કૂતરા જેવો થઈ ગયો છે.'


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા - એ.કે 47 સૌથી શક્તિશાળી છે.
બંતા - તે મારી વાઈફને નથી જોઈ તેથી આવુ બોલે છે,


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો