મંગળવાર, 29 જૂન, 2010

ગાંધીજી ના ત્રણ વાંદરાઓ અત્યારે

In 1947


In 2010

 

1 ટિપ્પણી: