સોમવાર, 20 ડિસેમ્બર, 2010

Gujarati Joke Part - 111

સંતા-કેમ લા, ગઈકાલે રસ્તા પર કેમ પડ્યો હતો ? બંતા- હું મારી આખી બોટલ પી ગયો હતો, કારણ કે આ જરૂરી થઈ ગયુ હતુ. સંતા- અરે, જરૂરી કેમ થઈ ગયુ હતુ ? બંતા - કારણ કે મારી બોટલનું ઢાંકણું ખોવાય ગયુ હતુ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
સંતા - બતાવ બંતા, લોકો અક્કલથી કામ લે તો શુ થાય ? બંતા - તો તેમણે તલાક નહી આપવી પડે. સંતા - અને વધુ બુધ્ધિથી કામ કરે તો ? બંતા - તો લગ્ન કરવાનો વારો જ ન આવે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
પોપટે કોઈ પ્રતિસ્પર્ધામાં લંડનની ટિકિટો જીતી. તેણે ખુશ થઈને ઘરે ફોન કર્યો અને પત્નીને પૂછ્યું - શું તું મારી જોડે લંડન આવવાનું પસંદ કરીશ. પત્ની - જરૂર, પણ એ તો બતાવો કે તમે કોણ બોલી રહ્યા છો ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 ટિપ્પણીઓ:

 1. Interviewer:
  what is your birth date?
  Sardar: 13th October
  Which year?
  Sardar: Oye ullu ke pathe _ _ _ EVERY YEAR


  Manager asked sardar at an interview.
  Can you spell a word that has more than 100 letters in it?
  Sardar replied: -P-O-S-T-B-O- X.


  After returning back from a foreign trip, sardar asked his wife,
  Do I look like a foreigner?
  Wife: No! Why?
  Sardar: In London a lady asked me 'Are you a foreigner?'


  One tourist from U.S.A. asked Sardar:
  Any great man born in this village???
  Sardar: no sir, only small Babies!!!


  Lecturer: write a note on Gandhi Jayanthi
  So Sardar writes, "Gandhi was a great man, but I don't know who is Jayanthi.


  When sardar was traveling with his wife in an auto, the driver
  adjusted the mirror. Sardar shouted, "You are trying to see my
  wife? Sit behind. I will drive.


  Interviewer: just imagine youare on the3rd floor, it caught fire
  and how will you escape?
  Sardar: its simple. I will stop my imagination! !!

  Sardar: My mobile bill how much?
  Call centre girl: sir, just dial 123to know current bill status
  Sardar: Stupid, not CURRENT BILL my MOBILE BILL.


  Sardar: I think that girl is deaf..
  Friend: How do u know?
  Sardar: I told I Love her, but she said her chappals are new


  Friend: I got a brand new Ford IKON for my wife!
  Sardar: Wow!!! That's an unbelievable exchange offer!!!


  Teacher: Which is the oldest animal in world?
  Sardar: ZEBRA
  Teacher: How?
  Sardar: Bcoz it is Black & White


  Sardar attending an interview in Software Company.
  Manager: Do U know MS Office?
  Sardar: If U give me the address I will go there sir.


  Sardar in airplane going 2 Bombay .. While its landing he shouted: " Bombay ... Bombay "
  Air hostess said: "B silent."
  Sardar: "Ok.. Ombay. Ombay"

  જવાબ આપોકાઢી નાખો