શુક્રવાર, 24 ડિસેમ્બર, 2010

Gujarati Joke Part - 113

પત્ની- આજે મેં વિશ્વની સૌથી સુંદર સ્ત્રીને જોઈ. એટલી સુંદર લાગી રહી હતીને કે ન પૂછો વાત. પતિ- પછી શું થયું? પત્ની- પછી શું હું અરીસા સામેથી હટી ગઈ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
હવાલદાર- મુન્ના તુ બતાવી શકે છે કે ગાય અને વાછરડાં કોના છે? મુન્નો - જી, ગાય નું તો ખબર નથી પણ બતાવી શકું છુ કે આ વાછરડું કોનું છે. હવાલદાર -બતાવ કોનું છે.? મુન્નો - આ જ ગાયનું.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
મુન્નાભાઈએ એમબીબીએસની ડિગ્રી કમ્પલીટ કર્યા પછી પ્રેકટીસ શરૂ કરી. તેમને દર્દીની આંખો, જીભ, અને કાન બરાબર ચેક કર્યા અને છેવટે બોલ્યો - જકાસ, બોલે તો બેટરી એકદમ ફર્સ્ટક્લાસ ચાલે છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો