બુધવાર, 3 ઑગસ્ટ, 2011

Gujarati Joke Part - 135

માલિક : 'આ કામ માટે અમારે એક જવાબદાર વ્યક્તિની જરૂર છે.'
ઉમેદવાર : 'તો તો હું એને માટે બરાબર છું. અગાઉ નોકરીમાં જ્યારે જ્યારે કંઈ ખોટું થતું ત્યારે ત્યારે મને જ એને માટે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવતો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ગુસ્સામાં આવીને પતિએ પોતાના સસરાને એસ.એમ.એસ. કર્યો :
'Your product not matching my requirements.'
ચતુર સસરાએ સામે જવાબ આપ્યો :
'Warranty expired, Manufacturer not responsible.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

કર્નલ - તે મને ડૂબવાથી બચાવ્યો એ વાત હું આવતીકાલે સવારે પરેડમાં બધાને બતાવીશ.
સૈનિક - એવુ ન કરશો, નહી તો બીજા સૈનિકો મને નદીમાં ફેંકી દેશે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો