મંગળવાર, 9 ઑગસ્ટ, 2011

Gujarati Joke Part - 138

લગ્ન પછી બે બહેનપણીઓ ભેગી મળી. એકબીજાના હાલચાલ પૂછ્યા પછી એક-બીજાના પતિ વિશે પૂછવા માંડી. પહેલી બહેનપણી બોલી - મારો પતિ તો ટાઈપીસ્ટ કમ કલર્ક છે. અને તારો પતિ ?
બીજી બોલી - મારો પતિ હસબંડ કમ સર્વન્ટ છે.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પૌત્ર - (દાદીને) દાદી, તમે મારું મોઢું ન ધોતા.
દાદી - પણ કેમ ? હું જ્યારે તારા જેવડી હતી ત્યારે દિવસમાં ત્રણ વખત મોઢું ધોતી હતી.
પૌત્ર - ઓહ દાદી, ત્યારે જ હું વિચારું જે તમારું મોઢું આવું સંકડાઈ કેમ ગયુ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા હુઈની ઘરે બે છોકરીઓ જન્મી, તેણે પોતાના પડોસી બંતાને કહ્યુ કે છોકરીઓનુ હું અંગ્રેજી નામ મૂકવા માંગુ છુ, શુ નામ મુકુ.
બંતાએ કહ્યુ એકનુ નામ કેટ મુકી દે, સંતા બોલ્યો અને બીજીનુ નામ શુ મુકુ ?
બંતાએ કહ્યુ - ડુપ્લીકેટ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો