સોમવાર, 15 ઑગસ્ટ, 2011

Gujarati Joke Part - 141

બે મેડિકલ સ્ટુડંટ વાતો કરી રહ્યા હતા.
પહેલો - તુ શાનો ડોક્ટર બનીશ
બીજો - સ્કીન સ્પેશ્યાલીસ્ટ
પહેલો - અરે કેમ ?
પહેલો - એમા ત્રણ ફાયદા છે, એક - આવા ડોક્ટરોને કદી અપયશ મ અળતો નથ, 2 આના રોગીઓ ડોક્ટરોને અડધી રાત્રે આવીને જગાડતા નથી. અને ત્રીજુ આ રોગ જીવનભર મટતો પણ નથી.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

શેઠ - નવી ફિલ્મની બે ટિકિટ લાવ્યો છુ, તુ જલ્દી તૈયાર થઈ જા.
શેઠાણી - પણ આ તો આવતીકાલના શૉની ટિકીટ છે.
શેઠ - ભઈ પણ તને તૈયાર થવામાં થોડો તો સમય લાગશે ને!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

જજ - તમે તમારા પતિને ધનુષબાણથી કેમ માર્યો.
પત્ની - કારણ કે હુ મારા બાળકને જગાવવા નહોતી માંગતી

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો