શુક્રવાર, 19 ઑગસ્ટ, 2011

Gujarati Joke Part - 143

લગ્નપ્રસંગમાં વહુની સેંથીમાં સિંદૂર પુરતા વરરાજાને જોઈને એકે કહ્યું : 'યાર, આ રિવાજ ઊલટો હોવો જોઈએ. ખરેખર, વહુએ વરના માથામાં સિંદૂર પૂરવું જોઈએ.'
બીજો બોલ્યો : 'ચૂપ બેસ ને અવે, જો એવું થાય તો દુનિયામાં કેટલાય ટાલિયા માણસો કુંવારા જ રહી જાય !'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક દિવસ રાજુએ તેના પપ્પાને પૂછ્યું : 'રાજુ, શિયાળાનો દિવસ ટૂંકો અને ઉનાળાનો દિવસ લાંબો કેમ હોય છે ?'
આ સાંભળી રાજુએ કહ્યું : 'પપ્પા, એનું કારણ એ છે કે ગરમીમાં દરેક વસ્તુ મોટી થાય છે અને ઠંડીમાં સંકોચાઈને નાની બની જાય છે.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની - જમવાનુ બની ગયુ છે, તમે ગરમા-ગરમ બે ફુલકાં ખાઈને જાવ.
પતિ - ઘરમાં બર્નોલ છે ?
પત્ની - હા, છે.
પતિ - તો, જરૂર ખાઈશ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ટિપ્પણી: