રવિવાર, 21 ઑગસ્ટ, 2011

Gujarati Joke Part - 144

નટુ : મારી પત્નીની યાદશક્તિ ભયંકર ખરાબ છે.
ગટુ : કેમ, એમને કશું યાદ નથી રહેતું કે શું ?
નટુ : ના યાર, એને બધું જ યાદ રહે છે, એ જ મોટો પ્રોબલેમ છે !!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની - લગ્નને તમે શુ માનો છો ?
પતિ - એક એવી ઉમરકેદ જેમાં સારો વ્યવ્હાર ન કરવાથી મુક્તિ મળે છે.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

વક્તા : 'મને બોલવા માટે માત્ર દસ મિનિટ આપવામાં આવી છે. એટલે હું ક્યાંથી શરૂ કરું તે સમજાતું નથી.
શ્રોતા : 'નવથી શરૂ કરો !'


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો