સોમવાર, 3 ઑક્ટોબર, 2011

Gujarati Joke Part - 166

મેનેજર - (આવેદકને) આ પદ માટે અમને એવો માણસ જોઈએ જે જવાબદાર હોય. આવેદક - હું આ પદ માટે હું બિલકુલ યોગ્ય છુ, કારણ કે મારી અગાઉની નોકરીમાં કંઈ પણ નુકશાન થતુ તો તેઓ કહેતા હતા કે - આ માટે હું જવાબદાર છુ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
પપ્પૂની મેડમ (પપ્પૂની મમ્મીને) - પપ્પૂના અક્ષર બહુ ખરાબ છે. શુ લખે છે તે બિલકુલ સમજાતુ જ નથી. આ વખતે બહુ મુશ્કેલીથી પાસ થયો છે. મમ્મીએ જ્યારે ઘરે આવીને પપ્પૂને ફટકાર્યો ત્યારે પપ્પૂએ કહ્યુ - મમ્મી જો મેં સારા અક્ષરમાં લખ્યું હોત તો મને એક પણ માર્ક ન મળતો.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
પોસ્ટમેન સંતાને - તમારી ચિઠ્ઠી પહોંચાડવા માટે 3 કિલોમીટર પગપાળા ચાલીને આવવુ પડે છે. સંતા - તમે આવવાને બદલે ચિઠ્ઠી પોસ્ટ કરી દેજો
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો