બુધવાર, 19 ઑક્ટોબર, 2011

Gujarati Joke Part - 174

ચિન્ટુ ગાલિબના ઘરે ગયો. બારણું ખખડાવ્યું, ગાલિબે પૂછ્યું : 'કૌન ?' ચિન્ટુ : 'મેં !' ગાલિબ : 'મૈં કૌન ?' ચિન્ટુ : 'અરે યાર તૂ તો ગાલિબ હૈ ! પૂછતા ક્યું હૈ ?'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
એક અભણ ભાઈ એક ભણેલી શહેરી છોકરીને પરણ્યા. ગામના તળાવની સુંદરતા જોઈને પેલી બોલી ઊઠી: 'How Nice!' ભાઈ બોલ્યા: 'તું એકલી શું કામ ? તું નાઈસ (ન્હાઈશ) તો હું બી નાઈસ (ન્હાઈશ) !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
એક સટોડિયાને તાવ આવ્યો. ડૉક્ટરે તાવ માપીને કહ્યું : 'ચાર છે.' 'પાંચ થાય ત્યારે વેચી નાખજો' સટોડિયાએ કહ્યું.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ટિપ્પણી: