મંગળવાર, 11 ઑક્ટોબર, 2011

Gujarati Joke Part - 170

રામુ : શ્યામ, તું મને એક સવાલનો જવાબ આપ કે ચા પીવી ફાયદાકારક છે કે નુકસાનકારક? શ્યામ : કોઈ પીવડાવે તો ફાયદાકારક અને પીવડાવવી પડે તો નુકસાનકારક.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
મગન - અરે યાર આ મચ્છર કાન પાસે ગણગણ કેમ કરતા રહે છે ? છગન - તને એટલુ સમજાતુ નથી કે દુશ્મને સાથે લડતા પહેલા તેને સાવચેત કરવો જોઈએ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
મગન - હું આજે દસ ઈ-મેલ મોકલવાનો છે. છગન - હું તે પોસ્ટબોકસમાં નાખી આવીશ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો