શુક્રવાર, 21 ઑક્ટોબર, 2011

Gujarati Joke Part - 175

પીડાની પરાકાષ્ઠા શું છે? એક જ હાથ હોય તેવો માણસ ખીણની ધાર પર હાથ વડે લટકી રાો છે...અને એની પૂંઠ પર સખત ખંજવાળ ઊપડી છે ! મોતની પરાકાષ્ઠા શું છે ? એણે પોતાની પૂંઠ ખંજવાળી લીધી ..!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
કનુ : 'હું તમારી દીકરીને એટલું બધું ચાહું છું કે એની ખાતર હું બધું છોડીને આવ્યો છું.' દીકરીનો બાપ : 'બધું એટલે શું ?' કનુ : 'ચાર છોકરાં અને એક પત્ની !'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
મગન : 'ડૉક્ટર, રોજ હું 100 રૂ. ની દવા લઉં છું પણ કશો ફાયદો નથી થતો. ડૉક્ટર : 'મગનભાઈ ! રોજ 50 રૂ.ની દવા લેવાનું રાખો. રૂ. 50 નો ચોખ્ખો ફાયદો થશે ને ?!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો