શનિવાર, 15 ઑક્ટોબર, 2011

Gujarati Joke Part - 172

વિદાયની વેળાએ નવવધૂ માઁ સાથે વિંટળાઈને રડી રહી હતી. માઁ - રડીશ નહી, હું પણ ક્યારેક તારા પપ્પાની સાથે નવા ઘરમાં ગઈ હતી. નવવધૂ- તમે તો પપ્પાની સાથે ગયેલા, પણ હું તો અજાણ્યા માણસની સાથે જઈ રહી છું.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
સંતા - નેપોલિયનની વાત સાચી છે યાર, દુનિયામાં કંઈ અશક્ય નથી બંતા - પણ, હુ તો કહુ છુ કે આ વાત ત્યારે સાબિત થાય જ્યારે કોઈ એક હાથમાં બે તરબૂચ પકડી બતાવે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ગરબડદાસ ટેલિફોન બુથ પર ગયા. ત્યાં લખ્યું હતું કે : 'નંબર ડાયલ કરને સે પહેલે દો લગાઓ ! ગરબડદાસ ત્યાં બેઠેલા માણસને બે અડબોથ લગાવીને પછી નંબર ડાયલ કરવા માંડયા, બોલો !!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો