રવિવાર, 9 ઑક્ટોબર, 2011

Gujarati Joke Part - 169

શિક્ષક: બોલો, લેંઘો એકવચન કહેવાય કે બહુવચન? ટપુ: ઉપરથી તો એકવચન અને નીચેથી બહુવચન.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
એક ગ્રાહકે ચીસ પાડીને કહ્યુ - વેટર, બટાકાના પરાઠો કહે છે ,પરંતુ તેમા બટાકુ તો ક્યાય દેખાતુ જ નથી. વેટર બોલ્યો - નામ પર ન જશો સર, જો તમે કાશ્મીરી પુલાવ મંગાવો છો તો શુ તેમા ક્યાય કાશ્મીર જોવા મળે છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
સંતા- સાહેબ, બજારમાં આપણો માલ નથી વેચાઈ રહ્યો. આ માટે આપણે કાંઈક કરવુ જોઈએ. સાહેબ - તુ જ બતાવ શુ કરીએ ? સંતા - માલની કિમંત દસની જગ્યાએ વીસ કરી દો અને રિડ્ક્શનનુ લેબલ લગાવીને વેચી દો.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો