ગુરુવાર, 1 માર્ચ, 2012

Gujarati Joke Part - 232

પતિ - ખબર છે ?
હું લગ્ન પહેલા ખૂબ જ રખડું હતો.
શું તુ પણ આવુ જ કરતી હતી ?
પત્ની - ગુણ મળ્યા વગર કાંઈ લગ્ન થઈ શકતા હોય ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક છોકરો ટ્રેનમાં જતો હતો. એક મુસાફરે તેના ખભે હાથ મૂકીને પૂછ્યું :
'આ કયું સ્ટેશન છે ?'
'આ કોઈ સ્ટેશન નથી, મારો ખભો છે.' છોકરો બોલ્યો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની : 'તમે ઊંઘમાં બરાડા કેમ પાડો છો ?'
પતિ : 'સ્વપ્નમાં પણ તું માનતી નથી !'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો