મંગળવાર, 27 માર્ચ, 2012

Gujarati Joke Part - 245

પ્રથમ વ્યક્તિ - તારો હાર ખૂબ જ કિમંતી લાગી રહ્યો છે, લાગે છે કે તને ક્યાંક સારી જોબ મળી ગઈ છે.
બીજી યુવતી - સર્વિસ નહી, લોટરી લાગી ગઈ. મને શ્રીમંત પતિ મળી ગયો છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતાએ બંતાને ભવિષ્યફળ વાંચીને સંભળાવી રહ્યા હતા, તો બંતાએ કાંઈક વિચારી ને કહ્યુ - શુ વિચાર છે તમારો ભવિષ્યફળ વિશે ?
સંતા - મે કાલના ભવિષ્યમાં વાચ્યુ હતુ કે આ મહિનામાં તમારી સથે કાંઈક એવી ઘટના થશે, જેમા તમારી બોલતી બંધ થઈ જશે.
બંતા - તો શુ કશુ એવુ થયુ ખરુ
સંતા - હા કલે સાંજે મારો મોબઈલ ગાયબ થઈ ગયો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની : (પતિને) ગઈકાલે રાત્રે તમે મને નિંદરમાં ગાળો કેમ આપતા હતા ?
પતિ : અહીં જ તારી ભૂલ થાય છે.
પત્ની : કેવી ભૂલ ?
પતિ : એ જ કે હું નિંદરમાં હતો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો