શુક્રવાર, 9 માર્ચ, 2012

Gujarati Joke Part - 236

ક્રિકેટરની પત્ની - હલો હુ ક્રિકેટના ખેલાડી મિ. અજબની પત્ની બોલુ છુ.
કોચ : તેઓ હમણાં જ બેટિંગમાં ગયા છે
પત્ની - કોઈ વાંધો નહી હું હોલ્ડ કરુ છુ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક અજાણ્યા માણસે એક દિવસે સંતાંજીને આવીને ફરિયાદ કરી. બોલ્યો - હું તમારા ઘરની નીચેથી પસાર થતો હતો ત્યારે તમારા છોકરાએ પત્થરનો ઘા કર્યો
સંતાજી - કેટલુ વાગ્યુ?
પેલા ભાઇ : એ મારી બાજુમાથી પસાર થઇ ગયો, એટલે હુ બચી ગયો
સંતાજી - તો તો એ મારો છોકરો હોય જ નહી.......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

નવી નવી કાર ચલાવવાનુ શીખનાર પત્નીએ પતિને કહ્યુ - આજે આપણે કાર લઈને જઈશુ, અને કાર હુ ચલાવીશ.
પતિ - હા.. હા. જરૂર જઈશુ કારમા.... અને આવીશુ સવારના છાપામાં.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો