ગુરુવાર, 29 માર્ચ, 2012

Gujarati Joke Part - 247

ટીચર - બતાઓ પૃથ્વી અને ચંદ્રમાં વચ્ચે શું સંબંધ છે ?
જૂહી - સર, ભાઈ બહેનનો.
ટીચર - એ કેવી રીતે ?
જૂહી - કારણે પૃથ્વીને આપણે માતા કહીએ છીએ, અને ચંદ્રમાને મામા.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક માણસે ડૉકટરને પૂછ્યું : 'લાંબુ જીવવા માટેનો કોઈ રસ્તો છે ખરો ?
ડૉકટર : 'પરણી જા.'
પેલો માણસ કહે : 'એનાથી શું થશે ?'
ડૉકટર : 'પછીથી લાંબુ જીવવાની ઈચ્છા તારા મનમાં કદી આવશે જ નહીં.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા (પ્રીતોને) : તને ખબર છે રોગ હંમેશા શરીરના નબળા ભાગ પર જ હુમલો કરે છે ?
પ્રીતો : ઓહ એમ ! હવે મને સમજાયું કે હંમેશા તમે માથું દુ:ખવાની ફરિયાદ કેમ કરો છો !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો