શુક્રવાર, 23 માર્ચ, 2012

Gujarati Joke Part - 243

મિત્રો, જો તમે કોઈ એવી વ્યકિતને ઓળખતા હોય જેને હસવું આવતું જ ન હોય. તમે એને સલાહ આપજો કે, 'કોરા કાગળ ઉપર લગભગ ૩૦૦ વખત 'હા-હા, હી-હી'
લખે અને સવાર-સાંજ ભૂખ્યા પેટે વાંચે.'


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

વિદ્યાર્થી : 'સાહેબ, મારા બાપુજી કહેતા હતા કે આપણા પૂર્વજો વાંદરા હતા.'
શિક્ષક : 'બેસી જા. ઘરની વાત નિશાળમાં નહીં કરવાની !'


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

છગન આખો દિવસ મોં ખુલ્લુ રાખી ટ્યુબલાઈટ નીચે ઉભો રહ્યો. આ જોઈને તેનો મિત્ર મગન બોલ્યો - અરે, તુ આ શુ કરી રહ્યો છે.
છગન - ડોક્ટરે કહ્યુ છે કે બે દિવસ માત્ર લાઈટ ખોરાક લેવો.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો