શનિવાર, 10 નવેમ્બર, 2012

Gujarati Joke Part - 330

જજ - હું તને જેલમાં મોકલુક છુ.
ચોર - શુ ચાર્જ લાગશે ?
જજ - કોઈ ચાર્જ નથી ફ્રી ઓફ ચાર્જ છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'મનુષ્ય પર ક્યા ભાવો સૌથી આઘાતજનક અસર કરે છે !'
'બજાર ભાવો !'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક નવા ડોક્ટરે પોતાના કેરિયરનુ પ્રથમ ઓપરેશન કર્યુ. ઓપરેશન પછી થોડી જ વારમાં દર્દીનુ મોત થઈ ગયુ.
ડોક્ટરે દિવાલ પર ટાંગેલા ભગવાનના ફોટો સામે હાથ જોડીને શ્રધ્ધાપૂર્વક કહ્યુ - હે પ્રભુ મારી તરફથી આ પ્રથમ ભેટ સ્વીકારી લો
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો