મંગળવાર, 20 નવેમ્બર, 2012

Gujarati Joke Part - 335

સંતા અને બંતા બંને વાતો કરી રહ્યા હતા.
સંતા : ભાઈ બંતા, લવમેરેજ અને એરેન્જ મેરેજમાં શું ફરક છે ?
બંતા : સાવ સીધી વાત છે. જ્યારે છોકરો જાતે ખાડામાં પડે એને 'લવમેરેજ' કહેવાય અને પાંચેક હજાર જણ જ્યારે ભેગા મળીને ધક્કો મારે તેને 'એરેન્જ મેરેજ' કહેવાય !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા - અરે બંતા, તુ ચમચી ધોવા કેમ બેસી ગયો. આ કામ તો હોટલવાળાનુ છે.
બંતા - ધોવા દે યાર નહી તો ખીસ્સુ ખરાબ થઈ જશે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની - સાંભળો છો આજે હું ડોકટર પાસે ગઈ હતી, તેમણે સલાહ આપી કે મારે કોઈ હિલસ્ટેશન પર એક મહિનો ગાળવો જોઈએ, જેનાથી મને ફાયદો થશે. તમારા મતે મારે ક્યાં જવું જોઈએ ?
પતિ - બીજા ડોક્ટર પાસે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો