શુક્રવાર, 30 નવેમ્બર, 2012

Gujarati Joke Part - 340

ગ્રાહક - તમે શુ ધ્યાન આપો છો ? આ જુઓ મારી ચા માં માખી ડૂબીને મરી ગઈ.
સંતા - તો હું શુ કરુ ? હોટલ ચલાઉ કે માખીને સ્વીમિંગ શીખવાડુ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

રણને કાંઠે આવેલા ગામને પાદર હારબંધ પાંચ હૉટેલો ખડી હતી. એમાંથી પહેલીની આગળ પાટિયું હતું : 'ચા પીવાની છેલ્લી તક, અહીંથી આગળ ચાર હૉટેલ દેખાય છે તે તો ઝાંઝવાં છે !'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પ્રેમિકા (પ્રેમી નેતાને) તમારી હારનુ ખરું કારણ શુ હતુ ?
નેતા પ્રેમી - હું શિકાર થઈ ગયો હતો
પ્રેમિકા - કંઈ વાત નો ?
પ્રેમી - સાચી મતગણતરીનો.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો