બુધવાર, 28 નવેમ્બર, 2012

Gujarati Joke Part - 339

શીલા : 'આ તારા પતિ પાઈપ પર ચઢીને ઉપર ઘરમાં કેમ જાય છે ?'
રમા : 'જ્યાં સુધી એમના પગનું પ્લાસ્ટર ખૂલી ન જાય, ડૉકટરે એમને સીડીઓ ચઢવા-ઉતરવાની મનાઈ કરી છે.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક પરીક્ષાર્થીને પરીક્ષકે વાયવામાં પૂછ્યુ - બતાવો, સ્વિચ દબાવતા જ પંખો કેમ ચાલવા લાગે છે ?
પરીક્ષાર્થીએ જવાબ આપ્યો - સર, આજકાલ વીજળીના જે હાલ છે તેને જોતા તો એવુ લાગે છે કે આ બધી ઈશ્વરની કૃપા છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

નવપરિણીતાએ પતિને પૂછ્યું : 'ડિયર, આજે રાંધ્યું એવું જો હું રોજ રાંધું તો મને શું મળશે તે કહે.'
'મારી વીમાની રકમ.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો