મંગળવાર, 29 મે, 2012

આપનાં તરફથી આવેલા જોક્સ - 3

બાપુ – જીવલા પડોસ માં કોઈ લાંબી બાઈ રે છે?
જીવલો – કેટલીય છે .
બાપુ – એના કપડા લેતો આવ.
જીવલો – કેમ બાપુ ?
બાપુ – દાકતર એ મને ઠંડી માં લાંબી બાઈ ના કપડા પહેરવાનું કીધું છે.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

બાપુ બાઈક પર જતા હતા.
પોલીસ: ત્રીપલ સવારીની મનાઈ છે ને તમે ચાર બેઠા છો?
બાપુ એક દમ ગભરાઈને પાછળ જોયું અને બોલ્યા પાંચમો ક્યાં ગયો?


વાંચકમિત્રો આપ પણ આપના મનગમતા જોક્સ અમને મોકલી શકો છો .
મોકલવા અહી જાવ.

1 ટિપ્પણી: