મંગળવાર, 8 મે, 2012

Gujarati Joke Part - 258

એક મિત્ર (બીજાને) છોકરાઓનું મગજ માત્ર 15 ટકા જ કામ કરે છે. બાકીના મગજમાં શું હોય છે?
બીજો મિત્ર- ગર્લફ્રેંડ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા દારૂ પીને એક દિવસ દુકાનમાં ગયો અને દુકાનદાર બંતાને બોલ્યો - આ બોટલમાં એક કિલો ગોળ તોલી દે.
બંતા - બોટલમાં ગોળ ?
સંતા - સારુ હુ દુકાનદાર બનુ છુ તુ બોલ.
બંતા - એક કિલો ગોળ આપી દો.
સંતા - બોટલ છે ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'મારી દાઢી કરવા માટે તેં ગરમ પાણી મૂકેલું તે કેવું ગંદુ હતું ! મારો તો બ્રશ ખરાબ થઈ ગયો…!'
'અરે, એ ગરમ પાણી નહોતું…. તમારા માટે સવારની ગરમાગરમ ચા હતી !'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો