ગુરુવાર, 10 મે, 2012

Gujarati Joke Part - 259

રમણ - મને છ વાગે ઉઠાડી દેજે
મમ્મી - પણ, બેટા છ તો વાગી ગયા છે
રમણ - તો પછી ઉઠાડી દો ને .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

નાનુ બાળક - માઁ, હુ જ્યારે મોટો થઈશ ત્યારે પડોશમાં રહેતી ગુડી સાથે લગ્ન કરી લઈશ.
માં બોલી - કેમ
બાળક - બીજુ કરી પણ શુ શકાય છે.... તુ તો મને રોડ ક્રોસ કરવાની તો તુ મને ના પાડે છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક વાનર : 'તું આ ઝાડ પર શા માટે ચઢ્યો ?'
બીજો વાનર : 'સફરજન ખાવા માટે.'
પહેલો વાનર : 'પરંતુ આ તો કેરીનું ઝાડ છે.'
બીજો વાનર : 'હા, મને ખબર છે. હું સફરજન સાથે લઈને આવ્યો છું.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો