રવિવાર, 25 સપ્ટેમ્બર, 2011

Gujarati Joke Part - 162

ભિખારી : 'શેઠ, કંઈક આપો.' શેઠ : 'અત્યારે છૂટા નથી. પાછો ફરું ત્યારે લઈ લેજે.' ભિખારી : 'સાહેબ, આમ ઉધાર રાખવામાં મારા લાખો રૂપિયા ડૂબી ગયા છે, નહીંતર તો હું અત્યારે લખપતિ હોત. આવી રીતે ભિખારી ન હોત.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
આર્થિક સલાહકાર : 'તમે થોડી બચત-બચત કરતા હો તો !' ગ્રાહક : 'હું મારી પત્નીને એમ જ કહું છું !' સલાહકાર : 'પત્નીને શા માટે કહો છો, તમે જ રોકાણ કરો ને !' ગ્રાહક : 'હું કમાતો નથી, એ જ કમાય છે !!'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
સંતા-(દુકાનદારને) કોઈ સરસ કાપડ બતાવો. દુકાનદાર - પ્લેનમાં બતાવુ ? સંતા - પ્લેનમાં જવાની શી જરૂર છે, અહીં જ બતાવી દો ને.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો