શનિવાર, 7 જાન્યુઆરી, 2012

Gujarati Joke Part - 208

સંતા પોતાના બાળકોને બાળક-ગાડીમાં ફેરવી રહ્યો હતો, જે કોઈ પણ મળતું તે પૂછતું, કેમ સંતા પોતાના બાળકોને ફેરવી રહ્યા છો?
સંતાએ ગુસ્સાથી એક વ્યક્તિને જવાબ આપ્યો- મારા નહીં, ગધેડા નાં બાળકો છે.
વ્યક્તિ - ત્યારેજ તો તમારા જેવા દેખાઈ રહ્યાં છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ગામડિયો - ડોક્ટર સાહેબ, હું ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં છુ, હું મારી જાતને ભગવાન સમજવા લાગ્યો છુ.
ડોક્ટર - આવુ ક્યારથી થાય છે ?
ગામડિયો - જ્યારથી મેં આ દુનિયા બનાવી ત્યારથી.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

બાયોલોજીના શિક્ષકે એકદિવસ ક્લાસ ટેસ્ટ લીધો. તેમણે વારાફરતી બધા વિદ્યાર્થીઓને એક-એક કરીને પ્રશ્ન પૂછ્યો અને તરત જ પાસ કે ફેલ કહી દીધુ. મગનનો વારો આવતા તેમને મગનને એક પક્ષીનો પગ બતાવીને તે પક્ષીનુ નામ પૂછ્યુ. મગનને ન આવડતા તેમણે મગનને કહ્યુ -તુ ફેલ છે હવે તારુ નામ બતાવ.
મગને પગ ઉપર કરીને કહ્યુ - લો ઓળખી લો કે હું કોણ છુ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો