સોમવાર, 9 જાન્યુઆરી, 2012

Gujarati Joke Part - 209

દર્દી - સાચુ બતાવો ડોક્ટર સાહેબ, મારા મરવાની કેટલી શકયતા છે ?
ડોક્ટર - સો ટકા. આંકડા બતાવે છે એક આ રોગમાં દસમાંથી નવ માણસો મરે છે. મારા દસમાંથી નવ દર્દીઓ મરી ચૂક્યા છે. તમે દસમાં છો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ડૉક્ટર : તમારી પત્નીને મેં પહાડની સૂકી આબોહવામાં જઈ હવાફેર કરવા જવાની સલાહ આપી છે.
પતિ : હવે તમે મને દરિયાકિનારે ભેજવાળી આબોહવામાં જઈ હવાફેર કરવાની સલાહ આપજો !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની - તમને નથી લાગતુ કે એક સામાન્ય વાત ઘણા છુટાછેડા રોકી શકે છે.
પતિ - હા...હા.. કેમ નહી. લોકો લગ્ન જ ન કરે તો આ નોબત જ ન આવે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો