રવિવાર, 1 જાન્યુઆરી, 2012

Gujarati Joke Part - 205

જય : હું કાલે ટ્રેનમાં આખી રાત સૂઈ ન શક્યો.
વિજય : કેમ ?
જય : ઊપલી સીટ આવેલી એટલે.
વિજય : પણ કોઈને વિનંતી કરીને બદલી લેવી હતી ને ?
જય : એ જ તો કઠણાઈ હતી ને. કોની સાથે બદલું ? નીચેની સીટ પર કોઈ હોય તો બદલું ને !?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ગોલુ : ભોલુ, તું મને એક સવાલનો જવાબ આપ કે ચા પીવી ફાયદાકારક છે કે નુકસાનકારક?
ભોલુ : કોઈ પીવડાવે તો ફાયદાકારક અને પીવડાવવી પડે તો નુકસાનકારક.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

બંતા - અરે યાર, તે તારી નવી સ્ટેનોને નોકરીમાંથી કેમ કાઢી મુકી ?
સંતા - મેં તેણે તેની અનુભવહિનતાને કારણે જ કાઢી છે. તે શોર્ટહેંડ અને ટાઈપિંગ સિવાય કશુ જ જાણતી નહોતી.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ટિપ્પણી: