બુધવાર, 11 જાન્યુઆરી, 2012

Gujarati Joke Part - 210

એક વખત સંતાસિંહનો ઇન્ટર્વ્યુ લેવામાં આવ્યો
ઇન્ટ્રર્વ્યુ લેવા વાળી છોકરી કહેઃ સતાસિંહ લોકો તમારી પર ઘણા જોક્સ લખે છે, આજ સુધી લોકોએ તમારીપર કેટલા જોક્સ લખ્યા હશે ?
સંતાસિંહ કહેઃ - જોક્સ તો ઘણા જ ઓછા લખ્યા છે, મોટાભાગે તો હકીકત જ છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

શિક્ષકે પૂછ્યુ - અરે, રાજુ તુ શાળામાં કેવી રીતે આવી ગયો ? કોઈનો ફોન આવ્યો હતો કે તુ બીમાર છે અને શાળામાં નહી આવે.
રાજુ ચૂપચાપ ઉભો રહ્યો
શિક્ષકે પૂછ્યુ - કેમ શુ વાત છે ?
રાજુ ધીરેથી બોલ્યો - સર, મે તેને બે દિવસ પછી ફોન કરવા કહ્યુ હતુ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટીનુ - સારુ થયુ હું મહારાષ્ટ્રમાં ન જન્મયો
મીનુ - કેમ ?
ટીનુ - કારણ કે મને તો મરાઠીનો એક શબ્દ પણ નથી આવડતો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો