શુક્રવાર, 27 જાન્યુઆરી, 2012

Gujarati Joke Part - 218

બસ કંડકટર : 'અરે ભાઈ, બસમાં જગ્યા છે, તો પણ કેમ બેસતા નથી ?'
પેસેન્જર : 'મને બેસવાનો સમય નથી, મારે તો જલ્દીથી છના શૉમાં પહોંચવું છે !!'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

અધ્યાપક (વિજયને) : બતાવ, મોગલ સમ્રાટ અકબરનો જન્મ કઈ સાલમાં થયો હતો ? અને તેનું મૃત્યુ કઈ સાલમાં થયું હતું ?
વિજય : 'મને ખબર નથી સાહેબ.'
અધ્યાપક : 'મુરખ, ચોપડીમાં જોઈને બતાવ.'
વિજય : 'સાહેબ, આમાં તો લખ્યું છે 1542-1605'
અધ્યાપક : 'શું તે પહેલાં વંચાયું નહતું ?'
વિજય : 'વંચાયું તો હતું, પણ મને એમ કે આ અકબરનો ફોન નંબર હશે !'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

નાનુ બાળક - માઁ, હુ જ્યારે મોટો થઈશ ત્યારે પડોશમાં રહેતી ગુડી સાથે લગ્ન કરી લઈશ.
માં બોલી - કેમ
બાળક - બીજુ કરી પણ શુ શકાય છે.... તુ તો મને રોડ ક્રોસ કરવાની તો તુ મને ના પાડે છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો