મંગળવાર, 17 જાન્યુઆરી, 2012

Gujarati Joke Part - 213

પત્ની - સામે રોડ પર જે ભિખારી બેઠો છે તે આંધળો હોવાનો ઢોંગ કરી રહ્યો છે.
પતિ - કેમ, તે કંઈ રીતે જાણ્યું ?
પત્ની - કાલે તેણે મને કહ્યું, સુંદરી ભગવાનના નામે કાંઈક આપતી જા.
પતિ - તેણે તને સુંદરી કહ્યું હવે તો મને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે તે સાચે જ આંધળો છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

છાત્ર (અધ્યાપકને) સર, તમે મને ગણિતમાં શૂન્ય નંબર કેમ આપ્યા ?
અધ્યાપક - કારણકે આનાથી ઓછા નંબર મને નહોતા ખબર.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા 25 માળની બિલ્ડીંગની છત પર જઈને ઉભો હોય છે, ત્યારે તેને ફોન આવે છે કે -સંતાજી તમારી પત્ની મરી ગઈ.
સંતા નિરાશ અને દુ:ખથી તે ત્યાંથી જ કૂદકો મારી દે છે. ઉપરથી નીચે પડતાં પહેલા વચ્ચેજ તેને યાદ આવે છે કે અરે હજુ તો તે કુંવારો છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો