શનિવાર, 21 જાન્યુઆરી, 2012

Gujarati Joke Part - 215

સંકેત - સર, તમને એક સવાલ પૂછુ ?
સર - હા, હા, પૂછ બેટા.
સંકેત - સર, ફૂલછોડ પણ ભણવા જતા હોય છે ?
સર - મૂરખ, ફૂલછોડ તે કાંઈ ભણવા જતા હશે ?
સંકેત (ભોળપણથી) - તો પછી બધા છોડ નર્સરીમાં શુ કરે છે, સર ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

છગન-મગન સાથે જઈ રહ્યા હતા, રસ્તામાં તેમને બે ટાઈમ બોમ્બ મળ્યા
છગન - ચાલ આપણે આ ટાઈમ બોમ્બ પોલીસને આપી આવીએ, આપણને ઈનામ મળશે.
મગન - અરે પણ રસ્તામાં ક્યાંક બોમ્બ ફૂટી ગયો તો ?
છગન - અરે કાંઈ વાંધો નહી, બોલવાનુ એક જ મળ્યો હતો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિ ઘરે પહોંચ્યો તો જોયુ કે તેની પત્ની ગભરાઈ ગયેલી હતી. તેને જોઈને તે બોલી- સારુ થયુ તમે આવી ગયા. રસ્તામાં હું આવતી હતી તો બધા વાતો કરતા હતા કે એક ગાંડા જેવો લાગતો માણસ ટ્રેન નીચે કપાઈ ગયો છે. ત્યારથી મારા તો હોશ જ ઉડી ગયા હતા.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો