બુધવાર, 25 જાન્યુઆરી, 2012

Gujarati Joke Part - 217

પત્ની : 'સાંભળ્યું છે કે શ્રોતાઓ હવે સભાઓમાં તમારા પર જોડાં ફેંકવા લાગ્યા છે.
પતિ : 'એવું કોઈકવાર બને પણ ખરું.'
પત્ની : 'તો તમારા ખિસ્સામાં હું કાગળો મૂકું છું. તેમાં કિશોર, રેખા, સુધીર તથા મારા પગનાં માપ છે.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સન્તા ; તારે ગરે ગયો હતો મને નથી લાગતુ કે આપણા લગ્ન થઇ શકે.
પ્રિતો ; શુ તમે મારા પપ્પા મમ્મી ને મળ્યા હતાં?
સન્તા; ના ના તારી નાની બહેન લજ્જો ને મળ્યો હતો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ક્રિકેટરની પત્નીએ પતિને સલાહ આપી કે - તમે પહેલાથી બતાયા ન કરો કે મેચ ફિક્સ છે, બધી મજા ચૂરચૂર થઈ જાય છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો