સોમવાર, 23 જાન્યુઆરી, 2012

Gujarati Joke Part - 216

સંતા- હું આજે દસ ઈ-મેલ મોકલવાનો છુ.
બંતા- ઠીક છે, હું એને પોસ્ટઓફિસમાં નાખી આવીશ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની - જ્યારે તુ મારા પિયરે જાય છે તો ખૂબ જ સંકોચાય છે, જ્યારે લગ્ન કરવા આવ્યા હતા, ત્યારે તો ખૂબ જ રોફ જમાવી રહ્યા હતા
પતિ - ત્યારે હુ એકલો નહોતો. 500 લોકોનો વરઘોડો પણ મારી સાથે હતો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક સ્ત્રીએ પડોશમાં જઈને કહ્યુ - બહેન જરા તમારુ વેલણ આપજો, મારા પતિ હમણા ઘરે આવ્યા છે.
પડોશવાળી સ્ત્રી બોલી - લઈ જાવ બહેન, પણ જલ્દી પાછુ વાળજો, મારા પતિ પણ હમણા આવવાની તૈયારીમાં છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો