શનિવાર, 3 એપ્રિલ, 2010

Gujarati Joke Part - 1

બંતા લેખક એક દિવસ એક સભામાં ભાષણ આપી રહ્યા હતા - કેવો સંજોગ છે કે જે દિવસે પ્રેમચંદજીનું અવસાન થયુ તે દિવસે મારો જન્મ થયો. જોવામાં આવે તો તે દિવસ હિન્દી સાહિત્યને માટે....
'બહુ દુર્ભાગ્યનો દિવસ હતો' સંતા સભાની વચ્ચે જ બોલી ઉઠ્યો.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ડોકટર : રોહન, તારા કાનનું ઓપરેશન સફળ રહ્યું. હવે તું સ્પષ્ટ સાંભળી શકીશ. બધો મળીને કુલ પાંચ હજાર રૂપિયાનો જ ખર્ચ થયો છે.
રોહન : શું કહ્યું ડૉકટર સાહેબ? મને તો કંઈ જ સંભળાતું નથી.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

માઁ- રાજુ, બેટા તુ તારા જન્મદિવસે કોણે-કોણે બોલાવવા માંગે છે.
રાજુ- દાદાજી, મામાજી, ચાચાજી અને મોટાભીઓને. આ લોકો જ તો મને ભેટ કે પૈસા આપશેને.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો