શુક્રવાર, 30 એપ્રિલ, 2010

Gujarati Joke Part - 20

પિતા(પુત્રને) - તમારા વર્ગમાં સૌથી મહેનતું વિદ્યાર્થી કોણ છે ?
પુત્ર - હું.
પિતા - કેવી રીતે ?
પુત્ર - કારણકે વર્ગમાં જ્યારે બીજા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા હોય છે, ત્યારે ફક્ત હું જ એકલો પાછલી બેંચ પર ઉભો રહુ છુ.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ચંપકલાલ ઠંડીથી થરથર કાંપતા હતા. ટપુએ ડૉક્ટર હાથીને ફોન કર્યો.
ટપુ : 'સાહેબ, જલદી ઘેર આવો.'
ડૉક્ટર હાથી : 'કેમ ટપુ, અચાનક શું થયું ?'
ટપુ : 'બિમારી તો ખબર નથી પરંતુ સવારથી મારા દાદાજી "વાઈબ્રેશન મોડ" પર છે !'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

રાહુલ : હું તને બાહુપાશમાં લઈને કિસ કરવા માંગૂ છું.
રિયા : ના આ બધું લગ્ન બાદ.
રાહુલ : લગ્ન બાદ તારા પતિને ખબર પડી જશે તો ?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો