મંગળવાર, 20 એપ્રિલ, 2010

Gujarati Joke Part - 15

માલિકે નોકરને કહ્યું : 'મેં તને કહ્યું હતું કે આ પેકેટ હરિશભાઈના ઘરે જઈને આપી આવજે, આપ્યું કેમ નહિ ?'
નોકર : 'હું ગયો તો હતો, પણ આપું કોને ? કારણકે એમના ઘરની બહાર એવું બોર્ડ માર્યું હતું કે "સાવધાન ! અહીં કુતરાઓ રહે છે." '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

અંજૂએ પોતાના પતિને પૂછ્યુ - મારા વાળના રંગ સફેદ થઈ ગયો, ત્યારે પણ શુ તમે આવી જ રીતે પ્રેમ કરતા રહેશો ?
કેમ, તને શંકા કેમ થઈ ? અત્યાર સુધી તુ કેટલીવાર રંગ બદલી ચૂકી છે, શુ મેં તને કદી પ્રેમ કરવાનુ ઓછુ કર્યુ છે. પતિએ હસીને જવાબ આપ્યો.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ગટ્ટુ : પિતાજી, ગળામાં શું બાંઘ્યું છે?
પિતાજી : તને નથી ખબર, આને શું કહેવાય?
ગટ્ટુ : અરે હા સમજી ગયો પિતાજી, તમે પણ મારી જેમ નાક સાફ કરવાનો રૂમાલ બાંઘ્યો છે. હેં ને!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો