સોમવાર, 5 એપ્રિલ, 2010

Gujarati Joke Part - 3

કવિ (ફોન પર) : ભાઇ સાહેબ, રવિવારે સમાચારપત્રમાં તમારી કવિતા વાંચી. ખૂબ ગમી. તમારી ભાભીને પણ કવિતા ખૂબ પસંદ પડી.
કવિ : ભાઇ, ભાભીજીને ધન્યવાદ કહેજો અને મારી તરફથી ચરણસ્પર્શ કરી લેજો.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા - બંતા, બતાવ તો ચંદ્ર અને ધરતીનો શુ સંબંધ છે ?
બંતા - ભાઈ-બહેન હશે બીજુ શુ ?
સંતા - એ કેવી રીતે ?
બંતા - કારણ કે આપણે ચંદ્રને મામા કહીએ છીએ અને ધરતીને મામા.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

બંતાએ નવું નવું દવાખાનું ખોલ્યું હતુ, તેની પાસે પહેલો દર્દી આવ્યો. તેણે જણાવ્યું ડોક્ટર સાહેબ મારા કાનમાં રોજ 20 મિનિટ સુધી સણકા મારે છે.
બંતાએ સલાહ આપી - તમે રોજ 20 મિનિટ મોડા ઉઠવાનું રાખો.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Search Amazon.com CellPhones for samsung

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો