બુધવાર, 28 એપ્રિલ, 2010

Gujarati Joke Part - 19

રામ - શ્યામ, તુ ઘડિયાળ ગલ્લામાં કેમ નાખી રહ્યો છે ?
શ્યામ - કેમ ? લોકો ગુલ્લકમાં પૈસા નથી નાખતા શુ ?
રામ - પણ એ તો પૈસા બચાવવા માટે ગલ્લામાં પૈસા નાખે છે.
બંતા - તો મને પણ સમય બચાવવો છે.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

શિક્ષક - રમેશ, સમુદ્રમાં લાલ ઈંટ નાખીએ તો શુ થાય ?
રમેશ - ઈંટ ભીની થઈ જાય.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

રમણ - તમે દિવસમાં કેટલીવાર દાઢી કરો છો ?
ચમન - પચીસથી ત્રીસવાર.
રમણ - તમે ગાંડા છો કે શુ ?
ચમન - ના હુ વાળંદ છુ.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો