બુધવાર, 7 એપ્રિલ, 2010

Gujarati Joke Part - 6

સંતા અને બંતા (વેટરને) અમારી માટે બે કપ ગરમા-ગરમ ચા લાવજે.
સંતા - સાંભળ, કપ ચોખ્ખા હોવા જોઈએ.
વેટરે ચા આપતા સંતાને કહ્યુ - સાહેબ, ચોખ્ખો કપ તમારો છે.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પુત્રવધુ : સાસુજી, છાશ પર માખણ તરે છે એ લઈ લઉં ?
સાસુ : 'એવું ન બોલાય. તારા સસરાનું નામ માખણલાલ છે.
બીજે દિવસે પુત્રવધુ ટહુકી : 'સાસુજી, છાશ પર સસરાજી તરે છે…. લઈ લઉં ?'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની - ડાર્લિંગ, આ વખતે લગ્નની વર્ષગાંઠ કેવી રીતે ઉજવવાનુ વિચાર્યુ છે ?
પતિ - આ વર્ષે આપણે બંને પાંચ મિનિટનુ મૌન રાખીશુ.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Levi's Men's 557 Relaxed Boot Cut Jean

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો