રવિવાર, 11 એપ્રિલ, 2010

Gujarati Joke Part - 10

નવવધૂએ પોતાના પતિને પૂછ્યુ - તમે પથારીમાં ઘડિયાળ લઈને કેમ ઉંધો છો ?
પતિ બોલ્યો - ટિક-ટિકની અવાજથી મને આ વાતનો અનુભવ થતો રહે છે કે હું હજુ જીવતો છુ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

શેઠ - (નોકરને) રામૂ, હુ તને કહ્યુ હતુ ને કે બધા મચ્છરો મરી જવા જોઈએ.
નોકર - હા, મેં તો બધા મચ્છરોને મારી નાખ્યા છે.
શેઠ - તો પછી મારા કાન આગળ આ ગુનગુન કરે છે એ શુ દેખાય છે તને ?
નોકર - અરે શેઠજી, એ તો મચ્છરોની વિધવા પત્નીઓ તમારી આગળ વિલાપ કરી રહી છે.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

રમેશ - તારા પપ્પા આ કૂતરાની કીમંત વધુ બતાવી રહ્યા છે, કોણ જાણે કે આ વફાદાર છે કે નહી.
પરેશ - એના વફાદારી પર તો શક કરીશ જ નહી મિત્ર, પપ્પા આને અત્યાર સુધી 10 વખત વેચી ચૂક્યા છે પણ આ દરેક વખતે અમારા જ ઘરે પરત આવી જાય છે.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો