શનિવાર, 3 એપ્રિલ, 2010

Gujarati Joke Part - 2

નટુ : 'અલ્યા ગટુ, લેન્ડલાઈન અને મોબાઈલ વચ્ચે ફરક શો ?'
ગટુ : 'એ તો બહુ સરળ છે. લેન્ડલાઈનનો નંબર આપણે આંગળીથી ઘુમાવીએ છીએ, જ્યારે મોબાઈલનો અંગૂઠાથી.'


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક સજ્જન પોતાની પત્નીની સાથે ટ્રેનમાં ચઢી અને તરત જ ઘબરાઈને પ્લેટફોર્મ પર કૂદી પડી.
ટ્રેનમાં બેસેલા યાત્રિઓએ પૂછ્યુ - શુ થયુ ભાઈ કૂદી કેમ પડ્યો ?
પેલા સજ્જન બોલ્યા - અંદર લખ્યુ છે કે વિસ્ફોટક વસ્તુને સાથે લઈને યાત્રા કરવાની મનાઈ છે.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સરકસમાં રિંગમાસ્ટરે સાકરનો ટૂકડો મોમાં રાખીને સિંહને પોતાની તરફ આવવા ઈશારો કર્યો. સિંહ આવ્યો અને તેમના મુખમાંથી સાકરનો ટૂકડો લઈ ખાઈ ગયો.
આ દ્રશ્ય જોઈ ચિંટુ બોલ્યો : 'આ તો સાવ સહેલી રમત છે.'
રિંગમાસ્ટર ગુસ્સામાં આવી ગયો અને બોલ્યો : 'તો પછી તમે કરી શકો એમ છો ?'
ચિંટુ કહે : 'સિંહ કરી શકતો હોય તો હું કેમ ના કરી શકું ?'


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nokia Nuron 5230 Phone, Frost White (T-Mobile)

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો